เกี่ยวกับเรา
 
              บริษัท บางกอกลิฟท์ แอนด์ เครน จำกัด ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2536 ดำเนินธุรกิจให้บริการผลิตนำเข้าและจัดจำหน่ายลิฟท์ประเภทต่างๆ 
ที่ได้การรับรองมาตราฐานคุณภาพจากทั่วโลก และมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับลิฟท์ในประเทศไทยให้มีความหลากหลาย ทั้งในด้าน
การออกแบบดีไซน์ให้มีความทันสมัยมากขึ้น

    โดยทางบริษัทได้ดำเนินกิจการงานติดตั้งและซ่อมบำรุงรักษาลิฟท์ทุกประเภทมาเป็นระยะเวลากว่า 30ปี จึงสามารถกล่าวได้ว่า 
บริษัท บางกอกลิฟท์ แอนด์ เครน จำกัด มีรากฐานที่มั่นคงรวมถึงมีบุคลากรช่างที่มีประสบการณ์ทางด้านลิฟท์สูง จึงเป็นที่เชื่อมั่น
จากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศทำให้ทางบริษัทมีฐานลูกค้าที่เป็น ROYALTY CUSTOMER  เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ
Powered by MakeWebEasy.com